Services

Software, fra ide og design over udvikling til implementering, undervisning og support.

Vi arbejder på de mest forekommende platforme, både i form af dedikerede programmer og på web.
Typisk meget specialiserede opgaver som eksempler kan nævnes:

  • System til styring og behandling af ca. 9.000 søfolks kompensation. Omfattende beregning, ind- og udbetaling af kompensation, samt integration med cpr-registeret, nemID og Skat
  • Personskatteberegning til revisorer udviklet for vores søsterselskab Easy-Skat
  • Bilafgiftsberegning udviklet til større revisionsselskab

GDPR-compliance

Vi har oprettet en afdeling til udførelse af GDPR analyse, hvor vi udfører detaljeret gennemgang og analyse af klientens brug af persondata. På dette grundlag udarbejdes en rapport, der indeholder beskrivelse af de aktuelle forhold med forslag til ændringer af de nuværende rutiner og systemer for at kunne leve op til persondataforordningens anvisninger. Analysen kan kombineres med årlige review. Afdelingen påtager sig også undervisning inden for området.

Systemintegration og middleware

Ved brug af webservices – enten eksisterende eller egenudviklede – integrerer vi forskellige systemer.
Som eksempler kan nævnes:

  • Navision-Magento 2-vejs integration, med lager, kunder og ordrer
  • Egne systemer til SharePoint, NemID, CPR-register, CVR-register og Skat

Hardware, fra behov og specifikation til levering og support

Vi sørger for at eksisterende kunder får det nødvendige hardware og basissoftware. Dette gøres ved hjælp af samarbejdspartnere som vi trækker på i det omfang vi ikke selv har den nødvendige ekspertise.

Rådgivning og analyse i forbindelse med anskaffelse og forandring af IT-systemer

Gennem årene har vi rådgivet alle typer af virksomheder fra den lille detailhandler over handels- og produktionsvirksomheder til en stor videns- og rådgivningsinstitution.

Procesoptimering, typisk som en spinoff af de øvrige IT-ydelser

I forbindelse med enten rådgivning og/eller systemudvikling gennemgår vi de involverede arbejdsprocesser og vil næsten altid finde forslag til forbedring af de eksisterende processer.

Feasibility-studier

Som noget meget specialiseret underviser vi i og udfører feasibility-studier i forbindelse med industri og handelsprojekter, omfattende både driftsøkonomiske og nationaløkonomiske aspekter. Vi har udført projekter i det meste af verden omfattende alt fra slagterier i Tanzania over medicinproduktion i Algeriet til rejepilning i Grønland.