Performance Management

Performance Management i det offentlige

Det offentlige sygehusvæsen har de seneste år gennemgået en hastig udvikling. Performance management har flyttet fokus fra input til output. Det gælder især inden for sundhedsvæsenet, hvor kvalitetssikring og standarder nødvendig gennemsigtighed i processer og udbredt bevidsthed om afdelingens mål.
Vejen fra mål til metode skal være klar for alle i teamet. H.S. Møller har opbygget dybdegående viden og analyse af og evalueringsmetoder til at udfærdige meningsfulde og resultatforbedrende evaluering i samarbejde med Danmarks førende eksperter inden for sundhedsøkonomi.