Feasibility

Feasibility

I samarbejde med vores søstervirksomhed Easy-Skat har H.S. Møller specialiseret sig i løsning af komplicerede beregningsopgaver. Dette har medført en række opgaver hovedsagelig i udviklingsprojekter.
Easy-Skat er en af Danmark førende virksomheder inden for skatteberegning og er leverandør til førende revisionsfirmaer, hvilket i samarbejde med H.S. Møller har afledt en synergi som blandt andet har givet sig udtryk i deltagelse i udviklingsprojekter for Danida, undervisning i Feasability Studies på DTU, underleverandør til Rambøll Management mm.

Et Feasibility studie evaluerer nye eller eksisterende projekters rentabilitet. H.S. Møller har opdelt feasibilityevalueringer i seks faser som benyttes på tværs af industri.

  • Vision & koncept: Denne fase beskriver ideerne bag projektet så specifikt, at konceptet kan implementeres. Konceptet er det, der samler alle projektets delelementer i én samlet oplevelse.
  • Analyse: Vores markedsanalyse klarlægger markedets udbud og efterspørgsel efter kultur og oplevelsescentre samt de muligheder og udfordringer, som projektet kan støde på.
  • Økonomi: Vi udarbejder et konstruktionsprogram, som beskriver krav og ønsker for bygningen og vurderer den overordnede finansielle status. Et detaljeret driftsbudget er også udarbejdet.
  • Strategi: Vi leverer et overblik over relevante finansieringskilder samt ansøgningsprocedurer og vurderer, hvordan forskellige økonomiske kilder kan kombineres. Derudover udvikler vi en kommunikationsstrategi.
  • Projektet: De forskellige elementer af feasibility-studiet vil blive præsenteret i en overordnet forretningsplan. Forretningsplanen vil indeholde analysernes resultater, en vurdering samt en overordnet handlingsplan for hele projektet. Planen forbereder projektet på konstruktionsfasen.
  • Konstruktion: Vi har den nødvendige erfaring til at styre de mange forskellige opgaver, hvor vi gør brug af vores omfattende netværk inden for konstruktionsbranchen.